Így látjátok ti a hazai coaching szakmát


Áprilisban arra bíztattuk a hazai coachokat, coaching szemléletű vezetőket, köztük téged is, hogy osszátok meg velünk, ti, hogy látjátok a coaching szakma jelenét és jövőjét.

Főbb megállapítások:

  • Erőteljesen business fókuszú hazai coaching piac
  • Team és csoport coaching erősödő térnyerése
  • Rengeteg coach képző, egyre telítődő piac
  • Komoly igény a szabályozó és bemeneti kritériumrendszerre
  • Coachok fókusza önmaguk márkájának kialakításán és menedzselésén
  • Social média nyújtotta lehetőségek és kihívások erősödése
  • Komoly potenciál a kkv szektorban és az Y generációs vezetők fejlesztésében

Coachok itthon

A felmérésben résztvevők túlnyomóan a főváros és Pest megye területéről érkeztek, 40 százalékuk már több mint 6 éve foglalkozik coachinggal, és jellemzően külső coachként támogatják a szervezeteket. A coaching jellegét tekintve egyértelműen a life coaching mutatkozik a legnépszerűbbnek körükben, azonban a kitöltők több mint fele jellemzően nem kimondottan egy területre specializálódott. Szinte minden esetben megmutatkozott, hogy akik a business coachingot jelölték, azok mellette executive coachinggal is foglalkoznak. Továbbá többen is kifejtették a coaching piac nagyon business fókuszú, így viszonylag kevesebb figyelem jut a life coachokra, holott a tevékenységük visszahat az üzleti viszonyokra is.

Team és csoport coaching erősödése

A team és a csoport coaching is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ahogy ez a válaszadók közel 50 százalékánál is megjelent. Ennek elsődleges oka az lehet, hogy ha az ügyfelek már egyszer bizalmat szavaztak egy coachnak és elégedettek a munkájával, akkor ugyanezt a támogatást szeretnék megadni a csapatuknak is. Bizonyos idő elteltével aztán a sikeres coachok kénytelenek team coaching technikákkal is felvértezni magukat.

Legnagyobb feladata a saját maguk kiemelése a sokaságból, az énmárka kialakítása

A válaszadók közel 70%-a úgy ítéli meg, hogy kizárólag coachingban nem, vagy csak nagyon nehezen lehet megélni, amit az is alátámaszt, hogy a kitöltők 3/4-énél a visszatérő ügyfelek száma 1-5 fő között mozog. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyes márka építése, a kapcsolati tőke fejlesztése. Mivel szinte napi szinten képződnek új coachok, különös jelentőséggel bír, hogy az adott edző hol és hogyan népszerűsíti magát. Érdekesség, hogy csak minden második válaszadó rendelkezik saját honlappal, és legalább ennyien élnek személyes ajánlások felhasználásával is. Mindemellett a legtöbben szakmai előadások tartását használják önmaguk, témájuk népszerűsítésére. Természetesen a közösségi média ereje a coachokat is bevonzotta, és 35 százalékuk marketing célokra is használja, ugyanakkor csupán 15 százalék él az online/offline hirdetések adta lehetőségekkel. A szakmai cikkek, kiadványokat már messze megelőzi az online sajtó, sőt minden negyedik kitöltő kiderült, hogy blogol is. Jellemző azonban, hogy a fejlesztési szakemberek többsége egy időben 3 vagy annál több marketingkommunikációs csatornát használ. Továbbá sokkal jellemzőbb, hogy a coachingot önmagában nehezebb „eladni”, mint ha egy nagyobb fejlesztési folyamat részét képezi.

Magyar coaching piac

A coaching itthon is egyre ismertebb, a piac nagyon gyorsan változik, sorra jönnek ki a frissen végzett coachok a coachképzőkből, ezáltal egyre telítettebb a piac. Az alacsony bemeneti követelménynek és a nem egyértelmű szakmai minimumrendszernek köszönhetően a kitöltők többsége úgy látja, hogy az utóbbi években a piac jelentősen felhígult, sokan nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, ami nem tesz jót a szakma megítélésének. De akadt olyan kitöltő is, aki már látja a professzionalizálódás jeleit, és növekvő átláthatóságot tapasztal abban, hogy ki mit csinál coaching címen. Továbbá jó hír, hogy a coaching népszerűsége a kkv szektorban növekszik, ami az y generációs vezetőkhöz hasonlóan hatalmas potenciált jelent a coachok számára. Egyre nagyobb az igény a belső egyensúly újraépítésére, a túlzott mértékű teljesítmény és időnyomás feloldására.

5 év múlva

2022-ig előre tekintve a kitöltők nem igazán látnak komolyabb változást a jelenleg zajló folyamatokhoz képest. A piac felhígulása vélhetően majd azt is eredményezi, hogy csak a legprofibbak tudnak talpon maradni, megbízásokat kapni, ezáltal elindulhat egyfajta öntisztító mechanizmus. További kihívást és egyben kiugrási lehetőséget is jelent az online tér is, ami folyamatosan alakítja a kommunikációt, és hatással van bizalmas információk kezelésére. Többen is remélik, hogy 5 éven belül létrejön és érvénybe is lép egy átfogó önszabályozó rendszer, ami által egyértelművé válik az is, hogy ki nevezheti magát coachnak, és mit értünk coaching alatt, és mit nem.

Önfejlesztő coachok

Az igény a folyamatos önfejlesztésre egyértelműen erősödik. A válaszadók szinte egytől egyig rendkívül fontosnak tartják az önképzést, amire jelentős többségük hetente, havonta szán is időt. A kitöltők közel 2/3-a éves szinten 100 000 Ft-nál többet is hajlandó a saját fejlesztésére áldozni. A fejlesztés leggyakoribb módjai a szakirodalom, szakmai cikkek, blogok olvasása, szakmai konferenciákon, fórumokon, workshopokon illetve tréningeken való részvétel. A legkevésbé népszerűnek az online tanfolyam és a mentorálás bizonyult.

Köszönjük minden kitöltőnek, aki véleményével hozzájárult a felméréshez.